Giới thiệu

Quá trình phát triển

 • Năm 2009
  Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Hoa Mỹ bắt đầu kinh doanh sản xuất ly giấy.

 • Tháng 11 năm 2015
  Nhà đầu tư của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Hoa Mỹ ký hết Hợp đồng liên doanh với Công ty TNHH Nippon Paper Industries.

 • Tháng 1 năm 2016
  Thành lập Công ty Cổ Phần Nippon Paper Việt Hoa Mỹ
 • Tháng 3 năm 2016
  Khởi công xây dựng nhà máy tại KCN Tân Phú Trung
 • Tháng 11 năm 2016
  Mở văn phòng đại diện kinh doanh tại quận Phú Nhuận

 • Tháng 12 năm 2016
  Hoàn thành xây dựng nhà máy

 • Tháng 1 năm 2017
  Công ty chính thức đi vào hoạt động