Giới thiệu

Quá trình phát triển


 • Tháng 1 năm 2016
  Thành lập Công ty Cổ Phần Nippon Paper Việt Hoa Mỹ
 • Tháng 3 năm 2016
  Khởi công xây dựng nhà máy tại KCN Tân Phú Trung
 • Tháng 11 năm 2016
  Mở văn phòng đại diện kinh doanh tại quận Phú Nhuận

 • Tháng 12 năm 2016
  Hoàn thành xây dựng nhà máy

 • Tháng 1 năm 2017
  Công ty chính thức đi vào hoạt động
 • Tháng  5  năm 2019  
 • Công ty TNHH Nippon Industries mua lại cổ phần và trở thành công ty cổ phần 100% vốn đầu tư nước ngoài