Giới thiệu

Giới thiệu về Nippon Paper Group

Nippon Paper Group là một trong những công ty sản xuất giấy và bột giấy hàng đầu thế giới, với hơn 160 công ty và văn phòng đại diện ở 16 quốc gia.

Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Nippon Paper Group là sản xuất giấy và bột giấy như giấy in báo, giấy in và giấy tạp chí.

Trong suốt chặng đường phát triển với tư cách là một công ty sản xuất giấy và bột giấy, Nippon Paper đã vận dụng những kỹ thuật tiên tiến nhằm tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu gỗ, cũng như tích lũy những bí quyết liên quan đến việc sản sinh ra nguồn năng lượng điện cần thiết cho quá trình sản xuất giấy. Hiện nay, Nippon Paper Group đang chuyển đổi các loại hình đầu tư kinh doanh của nhóm thành một công ty biomass (sử dụng năng lượng tái sinh)  tổng hợp với những lĩnh vực kinh doanh chuyên biệt như ngành kinh doanh năng lượng, kinh doanh bao bì, ngành sinh hóa và dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập website của Nippon Paper Group tại

www.nipponpapergroup.com/english/