Các chính sách và quy định chung

1. Chính sách & Quy định chung:
Công ty Nippon Việt Hoa Mỹ (Bên A) là đơn vị sản xuất và cung cấp các sản phẩm cho Khách Hàng (Bên B)
– Sản phẩm: sản xuất và cung cấp ly giấy, tô giấy dùng một lần
– Số lượng: Tùy theo từng đơn hàng của Bên B và được Bên A chấp thuận
– Giá cả: Tùy theo từng thời điểm và được sự chấp nhận của hai Bên, thể hiện trên đơn hàng hoặc phụ lục hợp đồng.
– Chất lượng dịch vụ: Bên A cam kết các dịch vụ đúng như thỏa thuận trong Hợp Đồng

1.1. Quyền và nghĩa vụ của bên A:
Quyền của bên A:
– Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp bên B không thực hiện đúng theo hợp đồng
– Bên A có quyền yêu cầu Bên B thanh toán tiền hàng và bồi thường thiệt hại cho Bên A trong bất kỳ trường hợp Bên B không thực hiện đúng theo hợp đồng giữa 2 bên gây tổn thất, thiệt hại cho Bên A.
Nghĩa vụ của bên A:
– Giao hàng đúng như thỏa thuận trong hợp đồng
– Cung cấp cho Bên B các thông tin liên quan đến sản phẩm

1.2. Quyền và nghĩa vụ của bên B:
Quyền của bên B:
– Bên B có quyền không nhận hàng hoặc ký nghiệm thu dịch vụ nếu chất lượng không đạt như thỏa thuận.
Nghĩa vụ của bên B :
– Thực hiện việc thanh toán đúng theo các điều khoản trong hợp đồng
– Khi nhận hàng có trách nhiệm kiểm tra số lượng, chất lượng đối chiếu với biên bản bàn giao

2. Quy định và hình thức thanh toán

2.1. Phương thức thanh toán:
– Bên B thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho bên A dựa theo giá trị Hợp Đồng (có thể chia thành nhiều đợt)

2.2. Thời hạn thanh toán:
– Bên B thanh toán tiền hàng cho Bên A sau khi giao hàng hoặc trong vòng 45 ngày kể từ ngày Bên A xuất hóa đơn cho Bên B (tùy đơn hàng)

3. Chính sách vận chuyển/giao nhận/cài đặt:

3.1. Thời điểm – địa điểm giao nhận hàng hoá:
– Bên A giao hàng tại địa điểm của Bên B hoặc tùy theo các thỏa thuận được sự chấp thuận của hai bên.
– Hàng hoá được giao thành một hoặc nhiều đợt tùy theo số lượng trên đơn hàng và được sự chấp thuận của hai bên.

3.2. Phương thức giao nhận:
– Hàng hoá được giao nhận hoàn tất kể từ khi Bên B ký Biên Nhận của Bên A về việc đã nhận hàng.

4. Chính sách bảo hành/bảo trì
– Bên A có chính sách bảo hành dựa theo như trong Hợp Đồng hai bên đã ký.

5. Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền
– Bên A cam kết cho phép đổi/trả hàng và hoàn tiền nếu sản phẩm không đúng chất lượng như trong hợp đồng.

6. Chính sách bảo mật thông tin
– Website chúng tôi không lưu trữ thông tin, không chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.
– Thông tin khách hàng nhập ở mục Liên Hệ sẽ được chuyển thành Email gửi đến bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng để được giải đáp thắc mắc.